Soorten vlees

Rund

Op onze boerderij gelegen in de Ruigenhilse polder in Oudemolen houden wij runderen van verschillende vleestype.

Het voerrantsoen bestaat uit maïs, gemalen voeraardappelen, graszaadhooi, bierbostel, aardappelsnippers en rundveebrok. De runderen hebben volop bewegingsruimte, licht en frisse lucht. Tijdens het voorjaar en de zomer verblijven er veel dieren op het weiland en in natuurgebieden. In de winter staan ze in ruime stallen die iedere dag word opgestrooid met schoon stro. 

De mest van de dieren wordt gebruikt om de akkers te bemesten om een goed gewas te kunnen oogsten, zoals de maïs die voor het voer van de dieren gebruikt wordt. Het bodemleven en de structuur van de grond blijft door deze mest beter in stand en is de kringloop weer rond, omdat deze mest veel voedingsstoffen voor de bodem bevat, zoals bacteriën en insecten. 

Het Ruigenhil vlees is afkomstig van onze eigen vrouwelijke runderen. Vrouwelijk vlees is vaak wat zachter en malser van structuur en daardoor meer geschikt voor een heerlijk stukje vlees. In het weiland krijgen ze de ruimte om de groei en vlees te ontwikkelen. Ons vlees heeft een vetlaagje en is op een mooie manier gemarmerd.

Lam

Ons lamsvlees is afkomstig van ‘Natuur Lam’ :

Wanneer de lammeren geboren worden, blijven zij de eerste maanden bij het moederdier. Hierdoor bouwen de lammeren een immuunsysteem op doordat ze moedermelk kunnen blijven drinken. Als ze oud en sterk genoeg zijn worden ze van de moederdieren gescheiden en gaan het natuurgebied in om zich verder te ontwikkelen. De Sint Antoinegrozen is met 91 hectare een uitgestrekt gebied in West-Brabant. Ze kunnen daar genieten van de vrijheid en een gevarieerd rantsoen van verschillende grassoorten. Dit zorgt voor een 100% duurzaam en goede kwaliteit vlees.

Kippen

De kippen zijn afkomstig van onze boerderij in Oudemolen waar ze als ei al bij ons in de stal komen. De eieren worden net voor uitkomst in de voorverwarmde stal op een dik zaagsel bed gelegd en omdat de eieren bij ons in de stal uitkomen hebben de kuikens onmiddellijk toegang tot water en voer. Iedere dag controleren wij meerdere keren in de stal of alles in orde is met de dieren, voervoorziening, temperatuur in de stal, kortom dat het comfort voor de dieren zo hoog mogelijk ligt. Met al deze zorg en inzet proberen wij een eerlijk en heerlijk stuk vlees aan te bieden.

Varken

Ons varkensvlees is van Nederlandse vleesvarkens, deze varkens worden gehouden volgens de regels van een beterleven keurmerk.